การติดเชื้อโรคฉวยโอกาส เกิดขึ้นได้อย่างไร
|

การติดเชื้อโรคฉวยโอกาส เกิดขึ้นได้อย่างไร

โรคเอดส์เป็นระยะสุดท้ายของการติดเชื้อเอชไอวี ทำให้ระบบภ…