ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ โรคซิฟิลิส

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับ โรคซิฟิลิส

โรคซิฟิลิส เป็นโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Treponema Polidum ซึ่งเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดมากมาย ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย คือโรคซิฟิลิสเป็นโรคในอดีตและในความเป็นจริงมันยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญในปัจจุบัน ความเข้าใจผิดอีกประการหนึ่ง คือ โรคซิฟิลิส ติดต่อผ่านการสัมผัสทางเพศสัมพันธ์เท่านั้น โดยไม่สนใจความจริงที่ว่า มันสามารถติดต่อจากแม่สู่ลูกได้ในระหว่างตั้งครรภ์ หรือผ่านการถ่ายเลือด นอกจากนี้ ยังมีความเข้าใจผิดว่า โรคซิฟิลิส มักจะแสดงอาการที่ชัดเจน แต่ในความเป็นจริง โรคนี้สามารถผ่านขั้นตอนต่างๆ ของอาการต่าง ๆ รวมถึงระยะเวลาที่ไม่มีอาการ ความเข้าใจผิดเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความตระหนัก ส่งเสริมมาตรการป้องกัน และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า โรคซิฟิลิส จะได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที