ทำความเข้าใจปริมาณไวรัสในการจัดการเอชไอวี
| | |

ทำความเข้าใจปริมาณไวรัสในการจัดการเอชไอวี

ในการจัดการเชื้อเอชไอวี การทำความเข้าใจปริมาณไวรัสเป็นส…

ชายรักชาย (MSM) เสี่ยง HIV แค่ไหน?

ชายรักชาย (MSM) เสี่ยง HIV แค่ไหน?

ชายรักชาย หรือ ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสูงอย่างไม่สมส่วน จากข้อมูลของ UNAIDS กลุ่มชายรักชายคิดเป็นประมาณ 17% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2563 แม้จะมีความก้าวหน้าในการป้องกัน และรักษาเอชไอวี แต่เชื้อเอชไอวียังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับการตีตราทางสังคม และการเลือกปฏิบัติ บทความนี้ มุ่งสำรวจผลกระทบของเชื้อเอชไอวีที่มีต่อชุมชนเกย์และชายรักชาย รวมถึงการแพร่เชื้อ ตัวเลือกการรักษา และการตีตราทางสังคม

ภาวะซึมเศร้า กับการทำงานของผู้ติดเชื้อ HIV

ภาวะซึมเศร้า กับการทำงานของผู้ติดเชื้อ HIV

ภาวะซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวช ที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง เนื่องจากอาการซึมเศร้า มักส่งผลทางสุขภาพร่างกายของคนที่เป็นโรคนี้ เช่น รู้สึกท้อแท้ เหนื่อยล้า หมดกำลังใจ นอนไม่หลับ และปวดศีรษะเรื้อรัง เพราะมัวแต่คิดกังวลเรื่องทุกข์ใจซ้ำไปมา ซึ่งทําให้ความตั้งใจในการทํางานลดลง รวมถึงมีปัญหาในด้านสมาธิ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ช้าลง คนที่เป็นโรคซึมเศร้า ยังมีโอกาสขาดงานบ่อย เนื่องด้วยสภาวะจิตใจที่เศร้าหมอง ไม่อยากพบปะสังคม หรือหยุดงานในการเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อจัดการธุระในการรักษาโรคของตนเอง

เรียนรู้ก่อนใช้ยาเพร็พ (PrEP)
| | | | |

เรียนรู้ก่อนใช้ยาเพร็พ (PrEP)

ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือต้านการแบ…

เอชไอวีป้องกันง่ายกว่ารักษา
| | | |

เอชไอวีป้องกันง่ายกว่ารักษา

เอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง…

อาการ HIV เป็นอย่างไร? เป็นเอดส์รักษาหายไหม?
| | | |

อาการ HIV เป็นอย่างไร? เป็นเอดส์รักษาหายไหม?

ปัญหาการติดเชื้อ HIV และเอดส์ เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเส…

วิธีการอ่านผลของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ (INSTI)
|

วิธีการอ่านผลของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ (INSTI)

จากการพัฒนาด้านการแพทย์ที่ก้าวล้ำไปสู่การคิดค้นเครื่องม…

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีข้อดีอย่างไร ทำไมผู้ที่มีความเสี่ยงควรใช้?

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีข้อดีอย่างไร ทำไมผู้ที่มีความเสี่ยงควรใช้?

หลายปีมานี้เชื่อว่าหลายประเทศทั่วโลกรู้จักอุปกรณ์ทางการ…