วันสตรีสากล กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้หญิง

วันสตรีสากล กับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในผู้หญิง

วันนี้ ถือเป็นวันสากลของผู้หญิง หรือที่เรียกกันว่า วันส…