ทำความรู้จักกับสายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวี
| | |

ทำความรู้จักกับสายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวี

เชื้อไวรัสเอชไอวี  จัดเป็นไวรัสชนิด RNA ใน subfamily Le…