กำลังจะไป ตรวจ HIV รับมือกับความกังวลอย่างไร?

กำลังจะไป ตรวจ HIV รับมือกับความกังวลอย่างไร?

เรียนรู้ว่าการ ตรวจ HIV สามารถแก้ปัญหาความวิตกกังวลของแต่ละบุคคลได้อย่างไรโดยการให้ข้อมูลที่สำคัญ ส่งเสริมการตรวจหาเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ และให้การสนับสนุน เข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และกลยุทธ์ในการบรรเทาความวิตกกังวลในระหว่างการตรวจ

วิธีการอ่านผลของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ (INSTI)
|

วิธีการอ่านผลของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ (INSTI)

จากการพัฒนาด้านการแพทย์ที่ก้าวล้ำไปสู่การคิดค้นเครื่องม…

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีข้อดีอย่างไร ทำไมผู้ที่มีความเสี่ยงควรใช้?

ชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง มีข้อดีอย่างไร ทำไมผู้ที่มีความเสี่ยงควรใช้?

หลายปีมานี้เชื่อว่าหลายประเทศทั่วโลกรู้จักอุปกรณ์ทางการ…