กำลังจะไป ตรวจ HIV รับมือกับความกังวลอย่างไร?

กำลังจะไป ตรวจ HIV รับมือกับความกังวลอย่างไร?

เรียนรู้ว่าการ ตรวจ HIV สามารถแก้ปัญหาความวิตกกังวลของแต่ละบุคคลได้อย่างไรโดยการให้ข้อมูลที่สำคัญ ส่งเสริมการตรวจหาเชื้อตั้งแต่เนิ่นๆ และให้การสนับสนุน เข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจหาเชื้อเอชไอวี และกลยุทธ์ในการบรรเทาความวิตกกังวลในระหว่างการตรวจ