ชายรักชาย (MSM) เสี่ยง HIV แค่ไหน?

ชายรักชาย (MSM) เสี่ยง HIV แค่ไหน?

ชายรักชาย หรือ ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชาย (MSM) ยังคงมีอัตราการติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสูงอย่างไม่สมส่วน จากข้อมูลของ UNAIDS กลุ่มชายรักชายคิดเป็นประมาณ 17% ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ทั่วโลกในปี พ.ศ. 2563 แม้จะมีความก้าวหน้าในการป้องกัน และรักษาเอชไอวี แต่เชื้อเอชไอวียังคงเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญสำหรับกลุ่มชายรักชาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับการตีตราทางสังคม และการเลือกปฏิบัติ บทความนี้ มุ่งสำรวจผลกระทบของเชื้อเอชไอวีที่มีต่อชุมชนเกย์และชายรักชาย รวมถึงการแพร่เชื้อ ตัวเลือกการรักษา และการตีตราทางสังคม

เพศสัมพันธ์แบบไหนปลอดภัยสุด!
| |

เพศสัมพันธ์แบบไหนปลอดภัยสุด!

เรื่องเซ็กส์เป็นเรื่องใหญ่ และสำคัญของทุกคน การป้องกันก…

เรียนรู้ก่อนใช้ยาเพร็พ (PrEP)
| | | | |

เรียนรู้ก่อนใช้ยาเพร็พ (PrEP)

ยาต้านไวรัสเอชไอวีเป็นยาที่ออกฤทธิ์ยับยั้งหรือต้านการแบ…

ทำความรู้จักกับสายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวี
| | |

ทำความรู้จักกับสายพันธุ์ของเชื้อเอชไอวี

เชื้อไวรัสเอชไอวี  จัดเป็นไวรัสชนิด RNA ใน subfamily Le…

เอชไอวีป้องกันง่ายกว่ารักษา
| | | |

เอชไอวีป้องกันง่ายกว่ารักษา

เอชไอวีเป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง…

เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี
| | |

เรื่องที่มักเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อเอชไอวี

ถึงแม้ว่าโรคเอดส์ และเชื้อเอชไอวี ที่เกิดขึ้นในประเทศไท…

CD4 คืออะไร? และมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างไร?
| | |

CD4 คืออะไร? และมีความสำคัญต่อระบบภูมิคุ้มกันอย่างไร?

HIV เป็นเชื้อไวรัสที่จะทำลายเซลล์เม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้…

อาการ HIV เป็นอย่างไร? เป็นเอดส์รักษาหายไหม?
| | | |

อาการ HIV เป็นอย่างไร? เป็นเอดส์รักษาหายไหม?

ปัญหาการติดเชื้อ HIV และเอดส์ เป็นหนึ่งในสาเหตุของการเส…

วิธีการอ่านผลของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ (INSTI)
|

วิธีการอ่านผลของชุดตรวจเอชไอวีด้วยตนเอง อินสติ (INSTI)

จากการพัฒนาด้านการแพทย์ที่ก้าวล้ำไปสู่การคิดค้นเครื่องม…