ภาวะซึมเศร้า กับการทำงานของผู้ติดเชื้อ HIV

ภาวะซึมเศร้า กับการทำงานของผู้ติดเชื้อ HIV

ภาวะซึมเศร้า เป็นโรคทางจิตเวช ที่ทําให้ประสิทธิภาพการทํางานลดลง เนื่องจากอาการซึมเศร้า มักส่งผลทางสุขภาพร่างกายของคนที่เป็นโรคนี้ เช่น รู้สึกท้อแท้ เหนื่อยล้า หมดกำลังใจ นอนไม่หลับ และปวดศีรษะเรื้อรัง เพราะมัวแต่คิดกังวลเรื่องทุกข์ใจซ้ำไปมา ซึ่งทําให้ความตั้งใจในการทํางานลดลง รวมถึงมีปัญหาในด้านสมาธิ และการตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ช้าลง คนที่เป็นโรคซึมเศร้า ยังมีโอกาสขาดงานบ่อย เนื่องด้วยสภาวะจิตใจที่เศร้าหมอง ไม่อยากพบปะสังคม หรือหยุดงานในการเดินทางไปพบแพทย์ เพื่อจัดการธุระในการรักษาโรคของตนเอง