เอชไอวี ตรวจก่อน รู้ก่อน วางแผนได้

บุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีแล้วนั้นระยะแรกหลังการรับเชื้อจะยังไม่แสดงอาการใดๆ และอาจใช้เวลาหลายปีกว่าจะแสดงอาการออกมา การเข้ารับการตรวจนั้นเป็นวิธีเดียวที่จะทราบสถานะเอชไอวีของตนเอง   
ทางมูลนิธิมีความยินดีที่จะให้บริการข้อมูลของ

  • สถานบริการตรวจเอชไอวี ตรวจเอดส์ (ตรวจเลือด)
  • สถานบริการตรวจโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ และให้คำปรึกษา
  • แหล่งพบปะพูดคุยผู้ที่มีผลเลือดบวก
  • ข้อมูลเกียวกับ ยาเพร็พ ( PrEP )
  • ข้อมูลในส่วนของยาต้านฉุกเฉิน ยาเป็ป ยาป้องกัน HIV ( PEP )

Most Popular Posts ​