ความแตกต่างของไวรัสตับอักเสบแต่ละชนิด

“ไวรัสตับอักเสบ” เป็นอีกโรคที่เกิดขึ้นบริเวณตับของคนเรา มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อที่หลากหลายหรืออาจมีเชื้อนี้ในร่างกายมาตั้งแต่กำเนิด ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งออกเป็น 5 ชนิด ระดับความรุนแรงและอาการจะแตกต่างกันออกไป เพื่อให้เข้าใจมากขึ้นมาทำความรู้จักกันเลย

ไวรัสตับอักเสบมีกี่ชนิด อะไรบ้าง

  1. ไวรัสตับอักเสบ เอ

เป็นเชื้อไวรัสที่เชื่อว่าเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ ติดต่อกันได้ผ่านการทานน้ำหรืออาหารที่มีเชื้อโรคเจือปนอยู่ เมื่อเชื้อฟักตัวในร่างกาย 1-2 สัปดาห์ จะเริ่มรู้สึกเป็นไข้ ร่างกายอ่อนเพลีย เบื่ออาหาร บางรายมีอาการอาเจียน และดีซ่าน อาการมักเกิดขึ้นแบบเฉียบพลัน รักษาให้หายขาดได้และไม่กลับมาเป็นอีก โดยในผู้ใหญ่จะมีอาการมากกว่าในเด็ก ในประเทศไทยในปัจจุบันการระบาดไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย การระบาดที่มีรายงาน ในช่วงหลังมักจะเกิดตามแหล่งที่มีการอยู่อาศัยกันอย่างหนาแน่น เช่น บ้านเด็กอ่อน ค่ายทหาร รวมไปถึงล่าสุด มีการระบาดตามจังหวัดแนวตะเข็บชายแดน ปัญหาในปัจจุบันพบน้อยลงตามลำดับจากสาธารณสุขที่ดีขึ้นของประเทศ

  1. ไวรัสตับอักเสบ บี

เป็นชนิดที่ทุกคนคุ้นเคยมากสุด คนไทย 3% ป่วยโรคนี้ สาเหตุหลักมาจากการที่แม่มีเชื้อในร่างกายแล้วส่งต่อมายังลูก ยังไม่มีวิธีรักษาหรือวัคซีนที่ช่วยป้องกันให้หายขาด คนที่มีไวรัสตับอักเสบชนิดนี้ในร่างกายจะป่วยง่าย และมักมีปัญหาเกี่ยวกับตับ เช่น ตับอักเสบ, ตับแข็ง ไปจนถึงการเกิดมะเร็งตับ

  1. ไวรัสตับอักเสบ ซี

เป็นเชื้อไวรัสที่พบได้บ่อยเช่นกัน มักมีสาเหตุจากการได้รับเลือดของคนที่มีเชื้อหรือการใช้ของมีคมกับร่างกายร่วมกัน เช่น มีดโกน, กรรไกรตัดเล็บ, เข็มฉีดยา ฯลฯ ในเบื้องต้นหากร่างกายได้รับไวรัสตัวนี้จะไม่แสดงอาการใด ๆ ออกมา แต่จะก่อให้เกิดอาการตับอักเสบเรื้อรัง มีผังผืดสะสมในตับจนนำไปสู่อาการตับแข็ง หรือมะเร็งตับ ทั้งนี้ปัจจุบันผู้ป่วยหลายรายสามารถรักษาหายขาดได้ ในบางครั้งการตรวจเอชไอวีก็จะมีการตรวจไวรัสตับอักเสบซีร่วมด้วย

  1. ไวรัสตับอักเสบ ดี

ในประเทศไทยไม่ค่อยพบเจอผู้ป่วยโรคนี้มากนัก (จะมีในยุโรปเป็นส่วนใหญ่) เชื้อไวรัสดังกล่าวจะไม่สมบูรณ์ และอาศัยอยู่ในไวรัสตับอักเสบ บี จึงมักแสดงอาการกับผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ บี หรือมีเชื้ออยู่แล้ว มักมีอาการตับอักเสบแบบเฉียบพลัน และอาการเรื้อรังไปเรื่อย ๆ หากไม่ดูแลร่างกายหรือรักษาอย่างถูกวิธีอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

  1. ไวรัสตับอักเสบ อี

ถือเป็นไวรัสตับอักเสบชนิดใหม่ที่พึ่งพบเจอไม่นาน ในเมืองไทยคนที่ได้รับเชื้อนี้จะมีอาการเฉียบพลัน เช่น ตาเหลือง ตัวเหลือง รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่มีแรง จากการศึกษาพบว่ามักเกิดจากที่ผู้ป่วยทานอาหารแบบสุก ๆ ดิบ ๆ ไม่ผ่านการใช้ความร้อนให้ถูกวิธี

จริง ๆ แล้วไม่ว่าจะไวรัสตับอักเสบชนิดไหนก็ล้วนส่งผลเสียต่อสุขภาพร่างกายทั้งสิ้น วิธีป้องกันดีที่สุดคือ พยายามใช้ชีวิตให้ถูกสุขลักษณะ กินร้อนช้อนกลาง ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เท่านี้ก็ถือว่าหลีกเลี่ยงโอกาสในการเกิดโรคดังกล่าวได้ในระดับหนึ่งแล้ว

แหล่งอ้างอิง